Center for Bygningsbevaring er eksperter i rådgivning omkring bygningsbevaring :
http://www.bygningsbevaring.dk/

Slots og kulturstyrelsen :
http://slks.dk/forside/

Støbejerns beskrivelse :
http://www.uldall.dk/stoebejern/

Støbejerns beskrivelse på Wiki :
https://da.wikipedia.org

Linoliekitning af vinduer :
http://www.viden-om-vinduer.dk

Bjørn Nørgaards Hjemmeside :

http://bjoernnoergaard.dk

Erik Heides hjemmeside :

www.erikheide.dk

Ny Carlsbergfondets Hjemmeside :

www.ny-carlsbergfondet.dk

Vejen kunstmuseums hjemmeside :

www.vejenkunstmuseum.dk