Hos Velamp har vi över 250 olika standardutföranden på gjutjärnsfönster – både mått och utformning skiljer sig åt. Du har möjlighet att kombinera dessa fönster med olika fönsterbågar och låsanordningar – allt efter Dina krav och önskemål. Våra gjutjärnsfönster kan användas i en rad olika miljöer, t ex kyrkor och stall. De finns i utföranden som passar till fasad, gavlar och tak. Möjligheterna är många hos Velamp; Det finns fyrkantiga, runda och ovala gjutjärnsfönster och också klassiska stallfönster.

Om Du genomför en större renovering eller nybyggnation så kan vi hjälpa Dig. Vi har expertis inom utformning av klassiska gjutjärnsfönster med ornament m.m. eller stallfönster. Har Du andra speciella krav och önskemål så tycker vi att Du skall rådgöra med oss. Vi kan hjälpa Dig att hitta en design som passar Dina drömmar och som passar till och pryder Ditt hus eller byggnad.

 

Velamp är godkänt av Kulturarvsstyrelsen och Nationalmuseet i Danmark som leverantör av gjutjärnsfönster och andra gjutna byggelement till kulturskyddade byggnader. Vi har därmed stor respekt för den historia som ligger bakom beslut om att skydda hus och övriga byggnader från olika arkitektoniska tidsåldrar.

Datablade

Nedenunder findes vore datablade med data og billeder for mere inspiration.

Se våra många olika typer av fönster i galleriet

Kännetecken för gjutjärnsfönster och Stallfönster

Alla våra gjutjärnsfönster och stallfönster tillverkas på Uldalls Jernstøberi som är Velamps moderbolag Där har vi gjutit sedan 40-talet och känner därför våra processer väl. I gjuteriet används både grå- och segjärn, men till gjutjärnsfönster används enbart segjärn. Vi kan därför lämna 30 års garanti på ytornas egenskaper. När Du köper nya gjutjärnsfönster av oss kommer Du inte att uppleva vare sig bleknande färger eller rost trots både repor och skrapmärken som lätt kan uppstå på exponerade platser.
Glaset i våra gjutjärnsfönster och stallfönster blir alltid kittat med högkvalitativa produkter baserat på linolja. Vi tillverkar fönster från 25 till 600 centimeter (höjdmått) som i princip kan levereras med det glas Du önskar.

Se här några av möjligheterna:

  • Standard 4 mm glas
  • Renoveringsglas
  • Ventilering av enstaka fält
  • Ventilering av hela gjutjärnsfönstret
  • Energiglas
  • Borttagbar ruta
Välj energiglas och/eller borttagbart glas för optimalt inneklimat

Många av våra gjutjärnsfönster kan förses med termoglas (energiglas). Behövs extra hög komfort rekommenderar vi borttagbart fönster som monteras i tunna järnprofiler på ett sätt att den nästan görs osynlig. Kontakta Velamp för ytterligare information.

Vi reparerar gamla gjutjärnsfönster

När vi reparerar gjutjärnsfönster kan de ha suttit i t ex en kyrka i över 100 år. Om gjutningen var väl genomförd vid tillfället är det möjligt att renovera fönstret genom att avlägsna korrosion och därefter lagningssvetsar vi vid behov. Avslutningsvis får fönstret en ny ytbehandling. Som regel kan minst 95% av det ursprungliga gjutjärnsfönstret räddas – och därmed också historiken. Dessutom har fönstret fått en garanti på ytterligare 30 år med perfekt yta.

Kort om gjutjärn och dess betydelse inom byggnation

Gjutjärn bryts ned mycket långsamt och har använts inom byggnation i långt mer än 100 år. Därför kan Du stöta på original gjutjärnsfönster i slott, kyrkor och andra byggnader som fortfarande är i utmärkt skick. Gjutjärn som byggelement skall ses i ljuset av den den allmänna utvecklig som skett av gjutjärn och som dateras så långt tillbaka som till
1400-talet.

Första användningen av gjutjärn

Under järnåldern fick man på allvar kännedom om möjligheten att gjuta i järn. Inledningsvis handlade det om en tidig variant av gråjärn som hade tveksam renhetsgrad och varierande homogenitet. Den bristande kvaliteten kan framförallt kopplas till den bristande förmågan att styra processen (främst temperaturen). Under järnåldern smälte man järnmalm med hjälp av träkol vilket ändå var tillräckligt för att järnet skulle bli flytande och kunde hällas i formar som ofta var hålrum gjorda i komprimerad sand eller jord. Efter stelning/avkylning separerades järn från formen. De flesta saker som vid den här tiden tillverkades i gjutjärn var antingen vapen eller redskap för matlagning.

När gjutjärn blev populärt

Under 1500- och 1600-talen blev användandet av gjutjärn mer utbrett i världen. Fortfarande var det en komplicerad och svårstyrd process och därmed också förhållandevis dyr.
Under 1700-talet skedde en utveckling av framförallt smältning av järn. När det kom fram alternativ till träkol blev också smältprocessen lättare att styra. Under den stora industrialiseringen under 1800-talet blev gjutjärn t o m billigt och blev då ett alternativ till smide och trä. I mitten av 1800-talet var gjutjärn så utbrett att en byggnad sällan uppfördes utan att det fanns gjutjärn i strukturen och/eller fasaden. I och med gjutjärnets förmåga att kunna motstå slitage och brand finns det idag gjutgods i hus och broar som är mer än 100 år gamla. Dessutom användes gjutjärn flitigt till t ex fönster och köksutrustning.

Gjutjärn idag

Gjutjärn har fram till idag gått igenom en utveckling så att framställning sker i väl kontrollerade processer både termiskt och metallurgiskt. Det gör att materialets egenskaper är mycket väl definierade – så också Velamps produkter.
Fram till 1948 var gjutjärn lika med gråjärn, men då segjärnet utvecklades fick järnet egenskaper som närmade sig stålets. Genom ökad dragstyrka och ökat motstånd mot korrosion och deformation har segjärn i dag skaffat sig en stark position på marknaden.

Klassiska gjutjärnsfönster utstrålar i dag en stilig design och funktionalitet förenat med en anrik historia. Hos Velamp tillverkas våra klassiska gjutjärnsfönster i sandformar. För att gjutjärnet skall kunna släppa från sanden behöver det finnas en så kallad släppvinkel och radier kan dessutom inte göras helt skarpa. Detta medför att den resulterande produkten har fina mjuka linjer och övergångar. Detta skiljer sig från t ex smide och stål.